R NE

SHFMU “JERONIM DE RADA”- FERIZAJ


Shkolla fillore e mesme e ulët “Jeronim de Rada” në Ferizaj është shkolla e parë
tetëvjeçar (8) shqipe në komunën tonë e themeluar në vitin 1941.
Punën e ka filluar me tetë (8) paralele të klasëve të larta dhe një (1) paralele të
mësimit parafillor.
Me një numër të konsiderueshëm të nxënësve për atë kohë me gjithësej 586
nxënës.
Në vitin 1941 me nxënës shqiptar punonin 22 mësimdhënës.
Ndërsa tani shkolla jonë ka gjithsej 52 - paralele nga klasa e 1-9 janë: 48 paralele
dhe 4 grupa parafillorë, gjithsej 1667 nxënës.
Shkolla punon në dy ndërrime:
Ndrrimi i I - fillon në 08:00 deri 12:35
Ndrrimi i I - fillon në 13:00 deri 16:50
*31 mësimëdhënës punojnë në nivelin e lartë
*29 mësimëdhënës punojnë në nivelin e ulët gjithësej janë 60 mësimdhënës
* 4 edukatore
* 9 stafi teknik
*Shkolla ka edhe stafin udhëheqës, drejtorin, zv.drejtorin, sekretarin, psikologen,
sociologien dhe bibliotekisten.
Në shkollën tonë gjithsej janë 79 punëtorë. 

 
';